Общинско предприятие „Спорт и отдих“ е специализирано звено на Община Хасково. Няма статут на юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община Хасково.

 

Общинско предприятие „Спорт и отдих“ осъществява следния предмет на дейност: управление и стопанисване на следните общински имоти:

  • Зала „Спартак“ – за спортни мероприятия
  • Зала „Дружба“
  • УСШ „Юнак“
  • ПС „Смокини“, гр. Созопол
  • ПС „П. Бърдо“, гр. Батак