Спортните зали се отдават под наем със следните цени:

 

  Спортни мероприятия Комерсиални мероприятия Други мероприятия
Зала "Спартак" 14.40 лв. на час 240 лв. на час 60 лв. на час
Зала "Дружба" 18 лв. на час 480 лв. на час 72 лв. на час

 

Управител: 0878 379 779